Chào mừng bạn đến với website THPT Nam Sài Gòn
Thứ bảy, 24/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 351

Lịch Kiểm tra Giữa Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

 

         

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HKI

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Khối lớp

Thời lượng

Giờ họp

CBCKT

Giờ kiểm tra

Thứ HAI

26/10/2020

Sáng

Ngữ văn

Sinh học

GDCD

8, 9

12TN

12XH

90 phút

45 phút

45 phút

7:30

10:00

10:00

8:00 – 9:30

10:30 – 11:15

10:30 – 11:15

Chiều

Ngữ văn

10, 11, 12

90 phút

13:00

13:30 – 15:00

Thứ BA

27/10/2020

Sáng

Ngữ văn Vật lí

6

6

60 phút

45 phút

7:30

9:30

8:00 – 9:00

10:00 – 10:45

Chiều

Ngữ văn

Vật lí

7

7

60 phút

45 phút

13:00

14:45

13:30 – 14:30

15:15 – 16:00

Thứ TƯ

28/10/2020

Sáng

Vật lí

Hóa học

8, 9

8, 9

45 phút

45 phút

7:30

9:15

8:00 – 8:45

9:45 – 10:30

Chiều

Vật lí

Lịch sử

10, 11, 12TN

12XH

45 phút

45 phút

13:00

13:00

13:30 – 14:15

13:30 – 14:15

Hóa học

Địa lí

10, 11, 12TN

12XH

45 phút

45 phút

14:45

14:45

15:15 – 16:00

15:15 – 16:00

Thứ NĂM

29/10/2020

Sáng

Toán

Anh văn

6

6

60 phút

45 phút

7:30

9:30

8:00 – 9:00

10:00 – 10:45

Chiều

Toán

Anh văn

7

7

60 phút

45 phút

13:00

14:45

13:30 – 14:30

15:15 – 16:00

Thứ SÁU

30/10/2020

Sáng

Toán

Anh văn

8, 9

8, 9

60 phút

45 phút

7:30

9:30

8:00 – 9:00

10:00 – 10:45

Chiều

Toán

Anh văn

10, 11, 12

10, 11, 12

60 phút

45 phút

13:00

14:45

13:30 – 14:30

15:15 – 16:00

 

                                                                                     

Tác giả: Admin

86