Chào mừng bạn đến với website THPT Nam Sài Gòn
Thứ sáu, 21/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 569

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối năm bậc Tiểu học - Năm học 2016 - 2017

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2016 - 2017
Khối Môn Ngày kiểm tra Thời lượng
Một Tiếng Anh (Nói) Thứ tư
03/05/2017
40 phút
Tiếng Việt Thứ ba
09/05/2017
Toán Thứ tư
10/05/2017
40 phút
Tiếng Anh
(Nghe - Đọc - Viết)
Thứ năm
11/05/2017
- Nghe: 10 phút
- Đọc: 15 phút
- Viết: 15 phút
Hai Đọc thành tiếng Thứ sáu
05/05/2017
Theo tiết học
Tiếng Anh (Nói) Thứ hai
08/05/2017
Theo tiết học
Toán Thứ ba
09/05/2017
40 phút
Tiếng Việt Thứ tư
10/05/2017
- Chính tả: 15 phút
- Tập làm văn: 30 phút
- Đọc thầm: 25 phút
Tiếng Anh
(Nghe - Đọc - Viết)
Thứ năm
11/05/2017
- Nghe: 10 phút
- Đọc: 15 phút
- Viết: 15 phút
Ba Đọc thành tiếng Thứ sáu
05/05/2017
Theo tiết học
Tiếng Anh (Nói) Thứ hai
08/05/2017
Theo tiết học
Tiếng Việt Thứ ba
09/05/2017
- Chính tả: 15 phút
- Tập làm văn: 30 phút
- Đọc thầm: 25 phút
Toán Thứ tư
10/05/2017
40 phút
Tiếng Anh
(Nghe - Đọc - Viết)
Thứ năm
11/05/2017
- Nghe: 10 phút
- Đọc: 15 phút
- Viết: 15 phút
Bốn Khoa học Thứ tư
03/05/2017
40 phút
Lịch sử - Địa lý Thứ năm
04/05/2017
40 phút
Tiếng Anh (Nói) Thứ sáu
05/05/2017
Theo tiết học
Đọc thành tiếng Thứ hai
08/05/2017
Theo tiết học
Toán Thứ ba
09/05/2017
40 phút
Tiếng Việt Thứ tư
10/05/2017
- Chính tả: 15 phút
- Tập làm văn: 30 phút
- Đọc thầm: 25 phút
Tiếng Anh
(Nghe - Đọc - Viết)
Thứ năm
11/05/2017
- Nghe: 10 phút
- Đọc: 15 phút
- Viết: 15 phút
Năm Tiếng Anh (Nói) Thứ hai
24/04/2017
30 phút
Khoa học Thứ ba
25/04/2017
40 phút
Lịch sử - Địa lý Thứ tư
26/04/2017
40 phút
Đọc thành tiếng Thứ năm
27/04/2017
Theo tiết học
Tiếng Anh
(Nghe - Đọc - Viết)
Thứ sáu
28/04/2017
- Nghe: 10 phút
- Đọc: 15 phút
- Viết: 15 phút
Tiếng Việt Thứ tư
03/05/2017
- Chính tả: 15 phút
- Tập làm văn: 30 phút
- Đọc thầm: 25 phút
Toán Thứ năm
04/05/2017
40 phút
- Từ ngày 24/4/2017 à 05/05/2017 : Kiểm tra môn Thể dục, Hát nhạc, Mỹ thuật khối 1, 2, 3, 4, 5 theo tiết học.
- Từ ngày 24/4/2017 à 28/4/2017: Kiểm tra Tin học khối 5 theo tiết học.
- Từ ngày 03/5/2017 à 09/5/2017: Kiểm tra Tin học các khối 1, 2, 3, 4 theo tiết học.
Tác giả: Admin

87