Chào mừng bạn đến với website THPT Nam Sài Gòn
Thứ hai, 28/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 601

Lịch Kiểm tra Học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II
KHỐI TRUNG HỌC
Năm học 2015 - 2016
KHỐI MÔN NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
6 GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tại lớp
VĂN 22/04/2016 7g30 - 9g00 Tập trung
SINH 22/04/2016 9g30 - 10g15 Tập trung
ĐỊA 26/04/2016 7g30 - 8g15 Tập trung
26/04/2016 8g45 - 9g30 Tập trung
TOÁN 28/04/2016 7g30 - 9g00 Tập trung
SỬ 28/04/2016 9g30 - 10g15 Tập trung
ANH 05/05/2016 7g30 - 8g30 Tập trung
7 GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tại lớp
VĂN 22/04/2016 13g30 - 15g00 Tập trung
SINH 22/04/2016 15g30 - 16g15 Tập trung
ĐỊA 26/04/2016 13g30 - 14g15 Tập trung
26/04/2016 14g45 - 15g30 Tập trung
TOÁN 28/04/2016 13g30 - 15g00 Tập trung
SỬ 28/04/2016 15g30 - 16g15 Tập trung
ANH 05/05/2016 13g30 - 14g30 Tập trung
8 GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tại lớp
VĂN 22/04/2016 13g30 - 15g00 Tập trung
SINH 22/04/2016 15g30 - 16g15 Tập trung
ĐỊA 26/04/2016 13g30 - 14g15 Tập trung
26/04/2016 14g45 - 15g30 Tập trung
TOÁN 28/04/2016 13g30 - 15g00 Tập trung
SỬ 28/04/2016 15g30 - 16g15 Tập trung
ANH 05/05/2016 13g30 - 14g30 Tập trung
HÓA 05/05/2016 15g00 - 15g45 Tập trung
9 GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tại lớp
VĂN 22/04/2016 7g30 - 9g00 Tập trung
SINH 22/04/2016 9g30 - 10g15 Tập trung
ĐỊA 26/04/2016 7g30 - 8g15 Tập trung
26/04/2016 8g45 - 9g30 Tập trung
TOÁN 28/04/2016 7g30 - 9g00 Tập trung
SỬ 28/04/2016 9g30 - 10g15 Tập trung
ANH 05/05/2016 7g30 - 8g30 Tập trung
HÓA 05/05/2016 9g00 - 9g45 Tập trung
10 VĂN 19/04/2016 13g30 - 15g00  Tập trung
SINH 19/04/2016 15g15 - 16g00 Tập trung
GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tại lớp
ĐỊA 21/04/2016 13g30 - 14g15 Tập trung
21/04/2016 14g20 - 15g05 Tập trung
TOÁN 25/04/2016 13g30 - 15g00 Tập trung
SỬ 25/04/2016 15g15 - 16g00 Tập trung
ANH 27/04/2016 13g30 - 14g30 Tập trung
HÓA 27/04/2016 14g45 - 15g30 Tập trung
11 VĂN 19/04/2016 7g30 - 9g00 Tập trung
  SINH 19/04/2016 9g15 - 10g00 Tập trung
GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tại lớp
ĐỊA 21/04/2016 7g30 - 8g15 Tập trung
21/04/2016 8g20 - 9g05 Tập trung
TOÁN 25/04/2016 7g30 - 9g00 Tập trung
SỬ 25/04/2016 9g15 - 10g00 Tập trung
ANH 27/04/2016 7g30 - 8g30 Tập trung
HÓA 27/04/2016 8g45 - 9g30 Tập trung
12 VĂN 19/04/2016 7g30 - 9g30 Tập trung
SINH 19/04/2016 9g45 - 10g45 Tập trung
GDCD 20/04/2016 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 20/04/2016 8g20 - 9g05 Tập trung
ĐỊA 21/04/2016 7g30 - 8g30 Tập trung
21/04/2016 8g45 - 9g45 Tập trung
TOÁN 25/04/2016 7g30 - 9g30 Tập trung
SỬ 25/04/2016 9g45 - 10g45 Tập trung
ANH 27/04/2016 7g30 - 9g30 Tập trung
HÓA 27/04/2016 8g45 - 9g45 Tập trung
Riêng các môn Thực hành : Thể dục, Quốc phòng, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc - Kiểm tra trong thời gian từ 18/4/2016 đến 07/5/2016
Tác giả: Admin

87