Chào mừng bạn đến với website THPT Nam Sài Gòn
Thứ hai, 27/9/2021, 0:0
Lượt đọc: 112

Khối 5 – Tuần 2 – Lịch sử – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945): Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Tin cùng chuyên mục

86